Erwin Hummelsberger, CEO

Erwin

Erwin Hummelsberger

Kontakt, Beratung, Konzept, Text
Lisa Wimmer

Lisa

Lisa Wimmer

Konzept, Art Direction, Web Development, Social Media
Nadine Becker

Nadine

Nadine Becker

Organisation, Traffic, Produktion, Media
Kristina Heller

Kristina

Kristina Heller

Konzept, Art Direction, Web Development, Social Media
Alena Singer

Alena

Alena Singer

Konzept, Design, Web Development
Maxim Pollak

Maxim

Maxim Pollak

Konzept, Design, Web Development
Ronja Hafeneder

Ronja

Ronja Hafeneder

Studienpraktikantin für Konzept,
Design, 3D-Animation und KI-Lösungen
Julia Serschen

Julia

Julia Serschen

Konzept, Design, Social Media, Web Developement
Carl Eilers

Carl

Carl Eilers

3D-Artist
Veronika Renkenberger

Veronika

Veronika Renkenberger

Text, Konzept, Redaktion
Thomas Essbaumer

Tom

Thomas Essbaumer

System-Admin